Annuleringsbeleid - Asured

Annuleringsbeleid

Premie en voorwaarden wijzigingen
Wij kunnen de premie en/of de voorwaarden wijzigen. Als wij dat doen, hoor je dat minimaal dertig dagen van te voren.
Ga je niet akkoord met de wijziging? Dan kun je de verzekering stopzetten. Doe dit binnen dertig dagen nadat je de wijziging hebt ontvangen.

Verzekering beëindigen
Heb je een verzekering die na een jaar wordt voortgezet? Dan kun je in het eerste verzekeringsjaar de verzekering niet stoppen. Daarna heb je een opzegtermijn van een maand. Doe dit schriftelijk of per e-mail. Heb je teveel premie betaald? Dan storten wij die terug.

Wanneer kunnen wij de verzekering beëindigen?
Wij zetten de verzekering stop, als je:
– ons hebt misleid doordat je niet eerlijk of volledig bent geweest toen je de verzekering afsloot;

bij schade expres een onjuiste voorstelling van zaken hebt gegeven;

– veel of onduidelijke schades meldt. Wij bekijken dan eerst wat de oorzaken zijn en of die in de toekomst voorkomen kunnen worden. Schatten wij in dat dit niet kan? Of wil je niet meewerken? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen met een opzegtermijn van twee maanden. Je krijgt daarover een brief;

– hebt gefraudeerd, of ons opgelicht of bedrogen. Je krijgt daarover een brief. De verzekering eindigt op de datum die op die brief staat.