Voorwaarden - Asured Voorwaarden Eigen Risico Autohuur Verzekering

Voorwaarden

Voorwaarden

Ons doel is om het online kopen van een autohuurverzekering snel en gemakkelijk te maken, zodat je alle informatie krijgt die je nodig hebt om de aankoopbeslissing te nemen.
Zodra jij jouw Eigen Risico Huurauto verzekering hebt afgesloten, bieden wij een uitzonderlijke klantenservice, zowel online als telefonisch.

Tref hier alle voorwaarden aan: VERZEKERINGSKAARTPOLISVOORWAARDEN.

Voorwaarden
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie over het gebruik van deze site en de verzekeringsproducten die deze aanbiedt. In alle gevallen bevat het polisblad de volledige voorwaarden van het product.

Geschiktheid
U kunt alleen een Eigen Risico Autohuur verzekering afsluiten als u permanent in Nederland woont en aan het begin van de polis ouder dan 21 jaar bent en aan het einde van de polis minder dan 85 jaar.

Premies en premievergoeding
Alle premies zijn inclusief assurantiebelasting. Deze verzekering is niet overdraagbaar. Na het verstrijken van de herroepingstermijn wordt geen premie terugbetaald, noch geheel noch pro rata. Zie onze voorwaarden voor alle details.

Privacybeleid
Asured zal er altijd naar streven om uw gegevens te beschermen en u een veilige, eenvoudige en efficiënte service te bieden. Wij houden ons aan de privacywetgeving en AVG.

Polisdocument
U dient het verzekeringspolisdocument goed door te lezen. Hier vindt u volledige informatie over wat wel en niet gedekt is en de voorwaarden van de dekkingen.

Beperkingen
U erkent dat het auteursrecht van deze website toebehoort aan Asured. Bijgevolg mag deze website (en de broncode) op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk worden gebruikt, overgedragen, gekopieerd of verveelvoudigd, behalve voor privégebruik. Het is verboden om enig deel van deze website in welke materiële vorm dan ook te reproduceren zonder onze voorafgaande toestemming.

Wijzigingen in het privacybeleid
Als we ons privacybeleid wijzigen of aanpassen, worden klanten hiervan op de hoogte gebracht via internet. Het privacybeleid zal altijd gemakkelijk online toegankelijk zijn op de hele site.
Tenzij anders aangegeven, wordt haar beleid beheerst door Spanje en, waar van toepassing, door de wetgeving van de Europese Unie.

Afsluiten verzekering
Bij het aanvinken van de checkbox in het bestelproces accepteer je de polisvoorwaarden en kun je verzekerd op reis. Mocht je toch vroegtijdig willen annuleren, dan kun je het afmeldingsproces op de website volgen. In het bestelproces kun je kiezen voor een dag- of jaarpolis. Vervolgens geef je gewenste startdatum aan en vul je je NAWTE gegevens in. Hierna kom je uit op de betaalpagina waar je middels creditcard (Visa of Mastercard) kan betalen en de bestelling kunt afronden.